دل نوشته ها

.......زدست ديده ودل هردو فرياد


                                   عيد رمضان امد وماه رمضان رفت

                                  صدشكر كه اين امدو صد حيف كه ان رفت

فرارسيدن عيدسعيد فطر بر همگان مبارك باد

ايشالله ازين ماه عزيز بهره كافي رو برده باشيم

                                    دلها همه بهاران   شد ازشميم باران

                                    مه رخ نموده امشب    درعيد روزه داران

                                   هركس كه در دعايش    يادي كند زياران

                                   شيرين تر ازعسل باد   كامش ز روزگاران


خدايا سلام

امسالم منو دعوتم كردي وتو مهموني راهم دادي با اينكه مطئنم

لياقت نشستن سر سفرتو نداشتم

ولي خدايا من امسالم سر سفرت نشستم ولي نتونستم

استفاده اي ازغذاهاي رنگارنگ سر سفره احسان تو ببرم؟؟!!!!!!

نميدونم بخشيده شدم يا نه؟؟؟؟؟

نميدونم تا سال ديگه هستم كه بازم بشينم سر سفرت يا نه؟

ولي بخودت قسم به محبوب ترين ادما نزدت قسم

چه بخشيده باشيم

چه نبخشيده باشيم

چه تا سال ديگه زنده باشم

چه زنده نباشم

هيچ وقت از درياي بي كران بخشش و رحمتت نا اميد نيستم

حتي اگه " زيادي" گناهانم سر به فلك برداره

چون خودت به نماينده هات ياد دادي به ما بفرمايند:

                                    نا اميدي از درگاه خدا بدترين گناهه

 

پي نوشت: صدبار اگر توبه شكستي بازا

اي اميد همه نا اميدان ما رو درياب

[ پنجشنبه هجدهم شهریور ۱۳۸۹ ] [ 1:12 ] [ سيد حسين ]

[ ]